Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Paurisch

30.12.2021

Paurisch je německý dialekt, kterým dřív mluvilo téměř 100.000 lidí ňa Jablonecku, v Jizerských horách a Krkonoších. Toto nářečí,  kdysi reč světoznámých sklářů a výrobců bižuterie, se dnes, po poválečné obměně obyvatelstva uchovala o jabloneckém regionu jen vzácně. Smyslem našeho projektu je dokumentovat pozůstatky tohoto nářečí, ukázat lokální  specifika a rozmanitost. Naším cílem je pomoci k tomu, aby tento dialekt nevymizel docela, a s ním  i dějiny a kultura někdejších obyvatel.

 

Paurisch ist ein deutscher Dialekt, der früher von nahezu hunderttausenden Menschen im Riesen- und Isergebirge, vor allem aber im Stadt- und Landkreis Gablonz a.d. Neiße, gesprochen wurde. Diese Mundart, einst die Sprache der Glasmacher und Bijouteriehersteller von Weltruhm, ist heute nur noch rar. 

Jetzt gaben einige Enthusiasten mit enger Beziehung zu diesem Landstrich den Anstoß zu einem Projekt, das unter dem Titel „Paurisch“ nicht nur die Überbleibsel dieser Mundart dokumentieren, sondern auch ihre lokalen Eigenheiten und ihre Vielfalt zeigen soll. So soll sichergestellt werden, dass dieser Dialekt, und mit ihm die Geschichte und Kultur einstiger Bewohner nicht völlig verschwindet.

 

Základní myšlenkou přitom  bylo zachovat zdejší nářečí a s ním vzbudit zájem o tento kraj a  jeho pohnuté dějiny.  Rovněž by to mel být i příspěvek k rozšíření  vzdělání, neboť  dialekty jsou obrazem života i kultury místních obyvatel, a v mnoha případech dovolí  i poznání  svých vlastních kořenu.

 

 

Den Grundgedanken dabei ist die Erhaltung der Mundart, und mit ihr auch das Wecken des Interesses an der Landschaft und ihrer bewegten Geschichte. So soll ebenfalls zur Bildungserweiterung beigetragen werden, denn Dialekte spiegeln das Leben und die Kultur der Menschen wider, und erlauben in vielen Fällen das Kennenlernen  der eigenen Wurzeln. 

 

Pro optimální uskutecnení tohoto zámeru se bude koncept skládat z nekolika rubrik, pocínaje nahrávkami a přepisy dialektu od samotných rodilých mluvčích, přes porovnání rozdílů na podkladu tzv.  Wenkerových vět (Wenkeruv jazykový atlas) až po záznamy rozhovorů či lidové slovesnosti. Georgu Wenkerovi a jeho dílu bude věnována zvláštní rubrika. Samostatnou rubrikou bude téz mapa, s prehledem jednotlivých míst, kde se naši respondenti narodili nebo žijí, podle nichz by bylo možné  určit a ozřejmit rozdíly v nářečích.

Zwecks optimaler Umsetzung dieses Vorhabens sind mehrere Rubriken vorgesehen, angefangen mit Mundart-Audioaufnahmen direkt von Muttersprachlern samt Abschriften, über Vergleiche auf Basis der sog. Wenkersätze (Wenkers Sprachatlas) bis zu Aufzeichnungen von Gesprächen oder Mundartdichtungen. Georg Wenker und seinem Werk ist eine separate Rubrik gewidmet. Eine ebenfalls eigene Rubrik bildet eine Landkarte mit Zuordnung der Orte, wo die Teilnehmer geboren wurden oder leben, anhand derer die Dialektunterschiede bestimmt bzw. verdeutlicht werden können.

 

Projekt  se skládá z několika částí

1.     Pořízení nahrávky

2.     Záznam rozhovoru nebo lidové slovesnosti

3.     Přepis dialektu

4.     Porovnání rozdílů

5.     Vytvoření jazykové mapy

 

40 Wenkersätze

 

Die 40 Sätze Nord-und Mitteldeutschlands sowie der späteren Erhebung Süddeutschlands

40 vět severního a středního Německa stejně tak pozdního povstání jižního Německa

 

Postup:

Pamětník dostane seznam vět, pročte si je a seznámí se s nimi.

Potom se mu přečte věta česky nebo německy a on jí řekne ve svém dialektu, Paurisch.

 

1.     Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die Luft herum.

V zimě létají vzduchem suché listy.

Christa

Na výpis

Napište nám

Haus der Deutsh – Tschechischen Verständigung o. p. s. 

Československé armády 24
46605 Jablonec nad Nisou – Rýnovice
Tschechische Republik

info@laurin.cz

Petra Laurin

+420 732 551 425

Kontaktní formulář

Odesláním kontaktního formuláře souhlaím se zpracováním osobních údajů.