Příměstský tábor bude v Liberci

5. 3. 2023

Týden nových zážitků a objevování jednoduchosti jazyka sousedů přinese zážitkový týden s němčinou Meine deutsche Ferien. Přirozenou formou, bez biflování a šprtání se děti při běžných každodenních aktivitách, hrách a jazykových animacích se děti přesvědčís, že trochu německy umí už teď. S našimi německými lektory a animátory se rychle zdokonalís. 

Příměstský tábor je určený pro děti od 5 do 13 let, založený je na individuálním přístupu ke každému. O děti bude postaráno od pondělí do pátku v čase 8.00 – 16.00 hod.

Tábor je organizován v Rupr Parku Česko-německého centra v Liberci, Ruprechtické ulici. Atraktivní lokalita
nabízí využití venkovních aktivit v krásném klidném prostředí zahrady u objektu v okolí. Klubovna centra
poskytne zázemí pro vnitřní aktivity. Týdny s němčinou obohatí zajímaví hosté.
Stravování bude zajištěno dovozem jídla. Zajištěny jsou svačiny a pitný režim.

Pořadatelem je Česko-německé setkávací centrum Liberec a Dům česko-německého porozumění.
Partnerem je společnost Elset s.r.o., městská firma s dvacetiletou zkušeností v pořádání dětských dnů, eventů a
společenských akcí.

Aktuálně otevřené termíny: 14.8.-18.8.2023

Cena 3300 Kč/dítě

Tábor v Bad Kissingen se uskuteční v termínu od 22.07. do 06.08.2023.


Další informace:
Tel. 732 551 425 – Petra Laurin
Tel. 607 125 684 – Květa Šelbická

 

 

 

Na výpis

Working...