Ohlédnutí za rokem 2022

19. 1. 2023

 Během roku 2022 jsme uspořádali celkem sedm výstav, sedm autorských čtení, 10 workshopů, 12 česko-německých setkání a  tři divadelní předstvení. Mimo to jsme hostili pět koncertů, pro členy nemecké menšiny jsme zorganizovali oslavu Dne matek a karneval. 
Vydali jsme česko-německou knihu Pohádky a pověsti z Jizerských hor (Sagen und Märchen aus dem Isergebirge) , kterou jsou prezenatovali v Kaufbeurenu, Jablonci, Liberci a Raspenavě. Sestavili a nechali vydali jsme  ještě obrazovou publikaci Jizerka 8/Klein Iser 8, která je pokračováním příběhu o Hnojovém domě a Gustavu Ginzelovi. Poslední knihou byl humoristický román spisovatele Jana Šebelky Lidičky z lahvičky.

Naše aktivity v loňském roce podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Spolkové ministerstvo vnitra prostřednictvím Shromáždění německých spolků v ČR. Po celý rok probíhaly jazykové kurzy němčiny pro děti a dospělé. Jejich pořádání podporuje Německé velvysanectví v Praze.  Tradičně nás díky víceleté dotaci podporuje i Statutární město Jablonec nad Nisou. 

V Hejnicích jsme uspořádali vzpomínkovou výstavu na jabloneckého fotograga  Siegfireda Weisse - Zpěvy Jierských lesů. Pro Jablonečany jsme pořádali od 10. do 13. září poznávací cestu do partnerského města Kaufbeurenu, zúčastnili jsme se tam oslav 75 + 1 výročí založení městské části Neugablonz. Před Vánocemi jsme společně vyrazili do parterského města Bautzen.  Připravili jsme celodenní pogram ke Dni evropského dědictví, který navštívilo zhruba 170 lidí. Na rozsívcení vánočního stromu dorazilo do Rýnovic kolem 300 návštěvníků.  Podíleli jsme se organizaci koncertu Rýnovice zní v kostle sv. Ducha, který připomněl spisovatele z Rokytnice Franze Fühmanna. 
 

Na výpis

Working...