Hovory o sprnu

19. 9. 2016

rpen 68', vývoj událostí v roce 1969 a nastupující normalizaci připomněl Jablonečanům v Domě česko-německého porozumění Luboš Příhoda. Liberecký  překladatel, básník, novinář a překladatel byl hostem srpnových Hovorů, ovšem – pravidelného cyklu zaměřeného na představování autorské tvorby.

Úryvky ze svých „reportážních kronik“ o  tragické době A potom přijely tanky i druhého dílu Nejdřív tanky, potom pendreky, prokládal Příhoda vlastními vzpomínkami a zážitky.  „Oběti byly tehdy nejen na Liberecku, ale na Jablonecku. V Desné zahynula osmiletá školačka Dagmar Škavová a její babička Marie Vodáková,“  podotkl. Mluvil o půlmilionové armádě, která tehdy obsadila Československo, o masakrech a bojích v libereckých ulicích na první výročí vpádu okupantů.  O násilí, za kterým už nestáli cizí vojáci. O pronásledování a praktikách Státní bezpečnosti. A taky o příkoří, jež víc než 20 let snášel.

Přišel o práci novináře,  skončil v JZD Harcov u lisu na plasty. A tam málem přišel o ruku. O  vysvobozující poezii ho obrat nemohli. „Poezie podněcuje obraznost. A obraznost pomáhá překonávat úděl našeho bytí,“ připomenul své životní krédo. V závěru se posluchači dočkali i haiku, japonského typu verše. Ukázky z tvorby přednesli Katy Kotková a Milan Brož. Tématem dusný podvečer zjemnil pianista Mirek Tomeš.

 

Luboš Příhoda - Vystřídal řadu řídících, technických i dělnických povolání. Po sametové revoluci působil jako šéfredaktor obdeníku Region v Liberci. Edičně se podílel na česko-německé čítance spisovatelů Liberecka Naše krajina slov – Unsere Wortlandschaft (2011). Roku 2011 získal ve Varšavě hlavní cenu v novinářské soutěži PL CZ Lokal Press Awards v kategorii místní historie a kultura za publicistickou stať Rok 1969 v Liberci. Oběti ze srpna 1968 chtěl režim vymazat z paměti, otištěnou v Kalmanachu 2008/2009. Roku 2015 se stal Osobností Euregionu Nisa, Nysa, Niesse. Vlastní tvorbu, ale zejména překlady povídek a poezie z němčiny publikoval v řadě časopisů, denním tisku a rozhlasu. Knižně vydal básnickou sbírku Promluvy do zdi (2004) a dokumentární publikaci A potom přijely tanky… (2010). V roce 2015 vyšlo volné pokračování knihy pod názvem Nejdřív tanky – potom pendreky. Právě o srpnu 1968 a ponurém období po něm diskutoval s návštěvníky Galerie FR.

Na výpis

Working...